Netwerkonderhoud Donderdag 15-07

Omschrijving:

Donderdag 15 Juli zal er onderhoud plaatsvinden aan een switch binnen ons Dc2 datacentrum, deze switch is gerelateerd aan de Easyhosting colocate dienstverlening.

Onderhoudsvenster
Het venster start op Donderdag 15 Juli  2021 om 23:00 uur en duurt tot 23:59 uur dezelfde dag.

Impact

Er kan sprake zijn van een korte onderbreking in de dienstverlening van enige secondes, dit is het moment waarop er een failover naar een andere node plaatsvind.

Omschrijving:

Vrijdag 2 Juli zal er onderhoud plaatsvinden aan een switch binnen ons Dc2 datacentrum, deze switch is gerelateerd aan de Easyhosting colocate dienstverlening.

Onderhoudsvenster
Het venster start op Vrijdag 2 Juli  2021 om 22:00 uur en duurt tot 23:59 uur dezelfde dag.

Impact

Er kan sprake zijn van een korte onderbreking in de dienstverlening van enige secondes, dit is het moment waarop er een failover naar een andere node plaatsvind.

 

Omschrijving:

Dinsdag 22-06 zal er onderhoud plaatsvinden aan een aantal switches binnen ons Dc2 datacentrum, deze switches zijn gerelateerd aan onze Easy colocate dienstverlening.

Onderhoudsvenster
Het venster start op Dinsdag 22 Juni 2021 om 22:00 uur en duurt tot 23:00 uur dezelfde dag.

Impact
De te verwachten impact van het onderhoud is 0, we verwachten geen enkele onderbreking van de netwerk connectiviteit. Uiteraard zullen onze engineers op locatie dit hele proces in zijn geheel nauwkeurig monitoren.

Onderstaande onderhoudswerkzaamheden zijn ingepland:

  • Omschrijving:

Er zal onderhoud worden uitgevoerd aan de Hosted Exchange omgeving.

  • Impact:

Tijdens de werkzaamheden kunnen er vertragingen optreden met betrekking tot de mailafhandeling, wel kan uw mail-client sporadisch een melding geven dat er tijdelijk geen verbinding gemaakt kan worden met het platform. Er zal geen mail verloren gaan of gebounced worden naar aanleiding van deze werkzaamheden.

Onderstaande onderhoudswerkzaamheden zijn ingepland:

  • Omschrijving:

Onderhoud aan de verbindingen van de Denit mailrelay en spamfilter.

  • Impact:

Tijdens de werkzaamheden zullen er korte onderbrekingen zijn in de netwerkverbindingen van de Denit mailrelay en spamfilter. Daardoor kan er tijdelijk een vertraging zijn in het afhandelen van email.

Ons shared hosting platform ondersteunt op dit moment nog  PHP versies 5.2 tot en met 7.0.
Middels dit bericht willen wij u informeren over de uitfasering en upgrades die worden uitgevoerd.

Waarom een upgrade?

Ons huidige Shared Hosting platform maakt nu gebruik van PHP versie 5.2 tot en met 7.0 welke binnenkort worden uitgefaseerd. Oude PHP versies worden niet meer door de makers van PHP ondersteund. Deze uitfasering is noodzakelijk om de veiligheid, continuïteit en performance te kunnen blijven garanderen. Daarnaast kan Easyhosting uiteraard ook geen ondersteuning bieden voor applicaties en diensten die van de makers zelf geen ondersteuning meer ontvangen. Voor een overzicht van de ondersteuningscyclus van php verwijzen wij u graag door naar : https://www.php.net/supported-versions.php

Wat betekent deze upgrade voor u?

Uw website moet geschikt zijn voor PHP 7.1,7.2 of PHP 7.3. In vergelijking met oudere PHP versies zijn in nieuwe versies bepaalde functies verdwenen, aangepast of nieuwe functies toegevoegd. Websites die gebruik maken van verouderde PHP functies zullen met ingang van Mei 2019 dus (mogelijk) niet meer correct functioneren.

Ons advies is om uw website geschikt te maken voor versie 7.3 van PHP. Deze versie is reeds enige tijd beschikbaar en zal snel als standaard gaan gelden.

Kenmerken onderhoud

Dinsdag 18-12-2018 zal er onderhoud aan het DirectAdmin panel van server da04.easyhosting.nl plaatsvinden. Tijdens deze werkzaamheden zullen alle services bijgewerkt en herstart worden.

Betrokken systemen

Deze onderhoudsmelding is alleen van toepassing op server da04.easyhosting.nl

Afhandeling

Onze Linux specialisten zullen dit onderhoud uitvoeren en monitoren.

Kenmerken onderhoud

Woensdag 24-10-2018 zal er tijdens kantooruren onderhoud plaatsvinden aan onze backup-infrastructuur.

Betrokken systemen

Deze onderhoudsmelding is alleen van toepassing op de servers die onderdeel uitmaken van het backupplatform. Het shared platform valt buiten de scope van dit onderhoud.

Afhandeling

Onze engineers  zullen dit onderhoud uitvoeren en het hele proces zorgvuldig monitoren. Er is voor gekozen om dit onderhoud tijdens kantooruren uit te voeren omdat dit de impact voor klantbackups tot een minimum zal beperken. Helaas is het tijdens de reboot sequence niet mogelijk om een restore uit te voeren en is er een kans dat backups die toevalligerwijze actief zijn op het moment van dit onderhoud zullen mislukken. Uiteraard ontvangt u hier bericht van mits u een managed backup afneemt.

Kenmerken onderhoud

Dit weekend( Zondagochtend  4 Februari  2018) zal er onderhoud plaatsvinden aan onze MSHEX (Hosted Exchange) omgeving. De betrokken servers zullen ook herstart worden.

Betrokken systemen

Deze onderhoudsmelding is alleen van toepassing op onze Hosted Exchange omgeving.

Afhandeling

Dit onderhoud zal worden uitgevoerd en gemonitord door onze windows specialisten.

Kenmerken onderhoud

Vrijdag 20 Oktover zullen er OS updates plaatsvinden aan ons gehele shared hosting platform.

Betrokken systemen

Deze onderhoudsmelding is alleen van toepassing op de shared hosting servers. Uw websites en email zullen tijdens de updates gewoon beschikbaar blijven, wel kan er sprake zijn van een tijdelijke ( minder dan 15 minuten) impact op de performance van de server.

Afhandeling

Onze technische specialisten zullen het updateproces nauwgezet monitoren.

Openstaande meldingen

Recent opgeloste meldingen

Archief Klik om het archief te bekijken