21-01-2015 Support Storing Hosted Exchange 2010 omgeving (MSHEX)

Datum start 21-01-2015 Datum einde 22-01-2015
Tijd start 15:00 Tijd einde 00:00
Lokatie DC2 Datacenter Status

Bij het inloggen op het control panel kan er de volgende foutmelding optreden :

Error reading mailbox general settings. See audit log for more details.

System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. —> System.Exception: Error executing ‘GET_MAILBOX_GENERAL’ task on ” EXCHANGE —> System.Net.WebException: The request failed with HTTP status 503: Service Unavailable. at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at WebsitePanel.Providers.Exchange.ExchangeServer.GetMailboxGeneralSettings(String accountName) at WebsitePanel.EnterpriseServer.ExchangeServerController.GetMailboxGeneralSettings(Int32 itemId, Int32 accountId) — End of inner exception stack trace — at WebsitePanel.EnterpriseServer.ExchangeServerController.GetMailboxGeneralSettings(Int32 itemId, Int32 accountId) — End of inner exception stack trace —

Wij zijn bezig dit probleem te onderzoeken en op te lossen. De foutmelding heeft geen invloed op het ontvangen en versturen van email; tevens heeft dit ook geen invloed op het gebruik of beschikbaarheid van de webmail. Het probleem heeft alleen invloed op wijzigingen in het control panel zelf.

Indien u een wijziging wil doorvoeren kunt u contact opnemen met ons en de wijziging doorgeven, in veel gevallen kunnen wij dit wel voor u uitvoeren.