15-02-2024 Support Onverwachte mails over annuleren opzegging.

Datum start 15-02-2024 Datum einde 23-02-2024
Tijd start 00:00 Tijd einde 23:00
Lokatie Status Opgelost

Wij hebben geconstateerd dat er een aantal producten waren die nog een foutieve status hadden in de klantenportal.
Hierbij werd waarbij aangegeven dat het product opgezegd moest worden na verhuizing.
Omdat deze status sinds overgang naar het nieuwe klantportaal niet meer werkte en voor verwarring zorgde, hebben wij er voor gekozen om de nog bestaande opzeggingen met die status weer actief te zetten.

Hierdoor kunt u een of meerdere mails ontvangen met de melding dat de opzegging ongedaan is gemaakt.

Er veranderd voor de rest niets. U betaalde al voor het product en zal dat blijven doen.
Mocht u het product wel op willen zeggen dan kunt u dat alsnog doen vanuit het klantportaal: https://login.easyhosting.nl/

Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling support op : support@easyhosting.nl