04-01-2018 Support Belangrijke informatie omtrent kwetsbaarheden meltdown en spectre.

Datum start 04-01-2018 Datum einde 18-01-2018
Tijd start 16:30 Tijd einde 00:00
Lokatie Status Actief

Beste Klant,

Er is een kwetsbaarheid ontdekt die betrekking kan hebben op meerdere onderdelen in ons infrastructuur. Deze kwetsbaarheden raken systemen met Intel, ARM en AMD processoren en staan bij het Common Vulnerabilities and Exposures initiatief (CVE) bekend. In de media staan deze kwetsbaarheden bekend als Meltdown en Spectre.

Meer informatie is te vinden op de volgende website:

https://meltdownattack.com/

We zijn ons bewust van de kwetsbaarheid en onderzoeken momenteel de risico’s en mogelijke oplossingen binnen onze testomgeving.

Wij zullen u op de hoogte houden van onze vorderingen en zullen tijdig informeren over de eventuele vervolgstappen.